Management en Persoonlijke ontwikkeling

Methodes

Tijdens de coaching werk ik met verschillende methodes, afhankelijk van de coachvraag:

 • Rationeel Emotieve Training, kort aangeduid als RET
  RET is een methode om ongewenst gedrag of emoties om te buigen naar meer effectief gedrag of effectievere emoties. Gedrag en emoties worden niet direct bepaald door de situatie, maar door je gedachten in en over de situatie.
   
 • Neuro Linquistisch Programmeren (NLP)
  Het gaat bij NLP om de werking van het geheugen en hoe de ervaringen in het leven tot nu toe de kwaliteit van het bestaan vandaag beïnvloeden. En hoe je daar zelf verandering in kan brengen. Het resultaat is dat je structureel anders tegen dingen aan gaat kijken, anders gaat luisteren en communiceren.
   
 • GROW-model
  Goal – wat wil je bereiken. Reality – wat is de huidige realiteit? Options – welke keuzes heb je, welke opties zie je? Wrap-up, Will – wat ga je nu doen, welke actie?
   
 • Transactionele Analyse
  Een model dat de complexiteit en diepgang van mensen, hun relaties, de groepen en organisaties waarin zij leven en werken, hanteerbaar maken. Transactionele analyse onderzoekt de communicatie tussen mensen en de daaronder liggende dynamische drijfveren en patronen.
   
 • Kernkwadranten (kernkwaliteiten, valkuilen, uitdagingen en allergieën)
  Een model dat je eigenschappen, leerpunten en gevoeligheden in kaart brengt. Het is ontworpen rondom de begrippen kernkwaliteit, valkuil, allergie en uitdaging. In het kwadrant wordt de onderlinge samenhang zichtbaar.
   
 • Systeemdenken
  Bij systeemdenken gaat het om het besef dat alles op een bepaalde manier met alles samenhangt. Het is het vermogen om deze relaties te zien en te begrijpen.